هبیوکس

هبیوکس

هبیوکس

حوزه فعالیت:پزشکی و سلامت | بینایی ماشین

هبیوکس با استفاده از هوش مصنوعی و بینایی ماشین، حرکات بیماران و سالمندان را ردیابی کرده و حرکات اصلاحی به آنها پیشنهاد می کنداین سامانه دستیار هوشمند متخصصان فیزیوتراپی و طب فیزیکی استاین محصول همچنین می تواند حرکات ورزشی افراد و ورزشکاران در منزل را به طور دقیق کنترل و ارزیابی نماید و یک برنامه ورزشی اصولی و منظم به افراد پیشنهاد دهد.

داک‌آپ

داک آپ

حوزه فعالیت:پزشکی و سلامت

داکاپ (پل ارتباطی بین پزشک و بیمار) یکی از اولین پلتفرمهای هوشمند در حوزه ی پزشکی در ایران است که با تمرکز به دنبال کردن و ردگیری از وضعیت بیماران به ارتقای سطح سلامت و ارایه آنلاین انواع خدمات پزشکی می پردازدسامانه جامع دسترسی به پزشکان در حوزه های تخصصی گوناگون، تسهیل تشخیص بیماری به کمک هوش مصنوعی، ارزیابی روند بهبود، ایجاد پرونده سلامت و مدیریت مطب، قابلیت یاداوری زمان دارو و رویدادهای سلامتی، نمایش رویدادهای سلامت به صورت شخصی سازی شده، از ویژگی‌های این محصول است.