آینه هوشمند

آینه هوشمند

حوزه فعالیت:اینترنت اشیاء

با آینه هوشمند علاوه بر تصویر خود، گزارش آب وهوا، اخبار، ایمیل ها و غیره را می توانید مشاهده کنید، با استفاده از یک آیینه هوشمند می توانید هر روز صبح در حالی که در حال شستن صورت خود هستید و یا مسواک می زنید، قیمت سکه و ارز و بالا و پایین های بورس را در آینه مشاهده کنید یا اخبار مهم روزنامه ها را به راحتی در آن مطالعه کنیدهمچنین این آینه سنسورهای مختلفی برای نمایش شرایط محیطی خانه داشته و دستورات صوتی کاربر را اجرا می کند

هبیوکس

هبیوکس

هبیوکس

حوزه فعالیت:پزشکی و سلامت | بینایی ماشین

هبیوکس با استفاده از هوش مصنوعی و بینایی ماشین، حرکات بیماران و سالمندان را ردیابی کرده و حرکات اصلاحی به آنها پیشنهاد می کنداین سامانه دستیار هوشمند متخصصان فیزیوتراپی و طب فیزیکی استاین محصول همچنین می تواند حرکات ورزشی افراد و ورزشکاران در منزل را به طور دقیق کنترل و ارزیابی نماید و یک برنامه ورزشی اصولی و منظم به افراد پیشنهاد دهد.