آینه هوشمند

حوزه فعالیت:اینترنت اشیاء

با آینه هوشمند علاوه بر تصویر خود، گزارش آب وهوا، اخبار، ایمیل ها و غیره را می توانید مشاهده کنید، با استفاده از یک آیینه هوشمند می توانید هر روز صبح در حالی که در حال شستن صورت خود هستید و یا مسواک می زنید، قیمت سکه و ارز و بالا و پایین های بورس را در آینه مشاهده کنید یا اخبار مهم روزنامه ها را به راحتی در آن مطالعه کنیدهمچنین این آینه سنسورهای مختلفی برای نمایش شرایط محیطی خانه داشته و دستورات صوتی کاربر را اجرا می کند