اخبار ما

بوتکمپ هوش مصنوعی

حل مسائل واقعی | آموزش تخصصی | منتورهای واقعی

ورود تیم های برتر با دریافت بذرمایه به شتاب دهنده همتک


روز اول بوتکمپ

سخنرانی منتورها | تیم سازی

آشنایی شرکت کنندگان با یکدیگر و با منتورها


روز دوم بوتکمپ

بوم کسب و کار | دریافت بازخورد

تکمیل بوم ناب کسب و کار و دریافت بازخورد از منتورها


بازدید دکتر مسعود برومند معاون پژوهش وزارت علوم از همتک


آشنایی با فضای کاری همتک


اختتامیه بوتکمپ هوش مصنوعی


بوتکمپ هوش مصنوعی همتک با معرفی تیم های برگزیده به پایان رسیدCopyright © 2019 Ham-tech.ir / All rights reserved.