تیم ما

Our Expert & Well Experience Staff

دکتر مهدی خلیق رضوی

رویان
فارغ‌التحصیل دانشگاه کمبریج و MIT
کارآفرینی

دکتر عمار جلالی منش

ایرانداک
فارغ‌التحصیل دانشگاه امیرکبیر و TUM
کارآفرینی

دکتر آزاده محبی

ایرانداک
فارغ‌التحصیل دانشگاه واترلو
یادگیری ماشین
کارآفرینی

دکتر مرضیه زرین بال

ایرانداک
فارغ‌التحصیل دانشگاه امیرکبیر
یادگیری ماشین
کارآفرینی

دکتر الهام یاوری

تربیت مدرس
فارغ‌التحصیل دانشگاه برکلی
کارآفرینی

دکتر امید حاتمی

IPM
فارغ‌التحصیل دانشگاه کمبریج
کارآفرینی

احمد آذرسا

همتک
فارغ‌التحصیل دانشگاه علم و صنعت و سوره
کارآفرینی

Copyright © 2019 Ham-tech.ir / All rights reserved.