مجموعه وبینار های همتک

در این مجموعه وبینار ها قرار هست تا در کنار همنشنی در کنار هم به بحث و گفتگو بپردازیم و نظرات متخصصین این حوزه استفاده کنیم

تنها کافیست به اینترنت دسترسی داشته باشید

برای مشاهده وبینار ها کافیست، به اینترنت و یک مرورگر دسترسی داشته باشید